Home > Accessories > accessories > Air Wheels  

Air Wheels
 A504 : Jet wheels w/Alloy Hub
 A505 : Air Wheels (AL Hub)
       
     
Product Details    


A504 Jet wheels w/Alloy Hub - 2.25" (D57xH20mm)
A504 Jet Wheels w/Alloy Hub - 2.5"  (D63xH20mm)
A505 Air Wheels (AL Hub) - 2.75"  (D70xH23mm)
A505 Air Wheels (AL Hub) - 3"  (D76xH24mm)
A505 Air Wheels (AL Hub) - 4"  (D102xH26mm)
A505 Air Wheels (AL Hub) - 5"  (D127xH43mm)
A505 Air Wheels (AL Hub) - 6"  (D152xH44mm)